Interport
Spájame obchodné svety

od širokého rozchodu po štandardný rozchod, 10 koľají,
ťažká manipulačná technika, skladovacie priestory na obilie, sypké materiály
a paletovaný tovar, krytá hala, kontajnerové depo, colné služby v areáli,
strážené parkovisko pre nákladné vozidlá s bezpečnostnou ochranou a kamerovým systémom

Všeobecné obchodné podmienky

Všetky vyobrazenia nehnuteľností a informácie v tejto webovej prezentácii INTERPORT.SK vrátane ich súčastí alebo príslušenstva slúžia len na ilustračné účely. Zobrazenie budúcich projektov alebo ich častí spolu s akýmikoľvek informáciami o službách a obchodných priestoroch vrátane skladových priestorov nepredstavuje ponuku na uzavretie akéhokoľvek právneho úkonu ani prísľub či záväzok takýto právny úkon uzavrieť.

 

INTERPORT SERVIS s.r.o. - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZOBRAZENIE / NA STIAHNUTIE